در مصاحبه با خبرنگاران/ گریزمان: شاید در آینده به بارسلونا بروم

در مصاحبه با خبرنگاران/ گریزمان: شاید در آینده به بارسلونا بروم
آنتوان گریزمان، ستاره اتلتیکو در مصاحبه جدید خود عنوان کرد که هرگز به رئال نخواهد رفت ولی احتمال پیوستنش به بارسا را رد نکرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ گریزمان: شاید در آینده به بارسلونا بروم

آنتوان گریزمان، ستاره اتلتیکو در مصاحبه جدید خود عنوان کرد که هرگز به رئال نخواهد رفت ولی احتمال پیوستنش به بارسا را رد نکرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ گریزمان: شاید در آینده به بارسلونا بروم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author