در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: از تزلزل دروازه بان سود بردم

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: از تزلزل دروازه بان سود بردم
جرارد پیکه امشب ناجی بارسلونا در بروسیا پارک شد و با گل دقیقه 74 خود بارسلونا را به برتری 2-1 برابر گلادباخ رساند.

در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: از تزلزل دروازه بان سود بردم

جرارد پیکه امشب ناجی بارسلونا در بروسیا پارک شد و با گل دقیقه 74 خود بارسلونا را به برتری 2-1 برابر گلادباخ رساند.
در مصاحبه با خبرنگاران/ پیکه: از تزلزل دروازه بان سود بردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author