در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش چیچاریتو به شایعه بازگشت به رئال مادرید

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش چیچاریتو به شایعه بازگشت به رئال مادرید
چیچاریتو هزناندز، مهاجم مکزیکی، یک فصل به صورت قرضی برای رئال بازی کرد و سپس از سوی باشگاه منچستریونایتد به لورکوزن واگذار شد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش چیچاریتو به شایعه بازگشت به رئال مادرید

چیچاریتو هزناندز، مهاجم مکزیکی، یک فصل به صورت قرضی برای رئال بازی کرد و سپس از سوی باشگاه منچستریونایتد به لورکوزن واگذار شد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش چیچاریتو به شایعه بازگشت به رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author