در مصاحبه با خبرنگاران/ شوستر: رئال تیم متوازنی نیست

در مصاحبه با خبرنگاران/ شوستر: رئال تیم متوازنی نیست
برند شوستر، بازیکن و مربی سابق رئال مادرید چندان به پیروزی کهکشانی ها در ال کلاسیکو امیدوار نیست.

در مصاحبه با خبرنگاران/ شوستر: رئال تیم متوازنی نیست

برند شوستر، بازیکن و مربی سابق رئال مادرید چندان به پیروزی کهکشانی ها در ال کلاسیکو امیدوار نیست.
در مصاحبه با خبرنگاران/ شوستر: رئال تیم متوازنی نیست

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author