در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: رونالدو، شایسته ترین فرد برای توپ طلاست

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: رونالدو، شایسته ترین فرد برای توپ طلاست
زیدان در نشست خبری بازی با ویارئال به تمجید از رونالدو پرداخت و او را شایسته ترین برای دریافت توپ طلا دانست.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: رونالدو، شایسته ترین فرد برای توپ طلاست

زیدان در نشست خبری بازی با ویارئال به تمجید از رونالدو پرداخت و او را شایسته ترین برای دریافت توپ طلا دانست.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: رونالدو، شایسته ترین فرد برای توپ طلاست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author