در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: تاوان نیمه اول بدمان را پس دادیم

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: تاوان نیمه اول بدمان را پس دادیم
رئال مادرید امشب در برنابئو مقابل ویارئال متوقف شد تا دو امتیاز حساس را از دست داده باشد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: تاوان نیمه اول بدمان را پس دادیم

رئال مادرید امشب در برنابئو مقابل ویارئال متوقف شد تا دو امتیاز حساس را از دست داده باشد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: تاوان نیمه اول بدمان را پس دادیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author