در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: احساس بدی از این تساوی دارم

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: احساس بدی از این تساوی دارم
زیدان در نشست خبری پس از بازی با دورتموند از کسب تساوی مقابل این تیم ابراز نارضایتی کرد اما تلاش بازیکنانش را ستود.

در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: احساس بدی از این تساوی دارم

زیدان در نشست خبری پس از بازی با دورتموند از کسب تساوی مقابل این تیم ابراز نارضایتی کرد اما تلاش بازیکنانش را ستود.
در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: احساس بدی از این تساوی دارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author