در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بدترین زمان برای مصدوم شدن مسی بود

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بدترین زمان برای مصدوم شدن مسی بود
لوئیس انریکه در نشست خبری پس از بازی با اتلتیکو با اشاره به مصدومیت مسی غیبت او در بازی های آینده را دشوار دانست.

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بدترین زمان برای مصدوم شدن مسی بود

لوئیس انریکه در نشست خبری پس از بازی با اتلتیکو با اشاره به مصدومیت مسی غیبت او در بازی های آینده را دشوار دانست.
در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بدترین زمان برای مصدوم شدن مسی بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author