در مصاحبه با آ.اس/ بارترا: گل گرت بیل برایم درس بزرگی شد

در مصاحبه با آ.اس/ بارترا: گل گرت بیل برایم درس بزرگی شد
فینال کوپا دل ری سال 2014 برای مارک بارترا، مدافع سابق بارسلونا و فعلی دورتموند فراموش نشدنی است.

در مصاحبه با آ.اس/ بارترا: گل گرت بیل برایم درس بزرگی شد

فینال کوپا دل ری سال 2014 برای مارک بارترا، مدافع سابق بارسلونا و فعلی دورتموند فراموش نشدنی است.
در مصاحبه با آ.اس/ بارترا: گل گرت بیل برایم درس بزرگی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author