در صورت موافقت باشگاه صبا؛/ حامد لک لژیونر لیگ سوئد می‌شود

در صورت موافقت باشگاه صبا؛/ حامد لک لژیونر لیگ سوئد می‌شود
یک تیم لیگ آلسونسکان سوئد خواستار جذب دروازه‌بان صبای قم شده و در صورت موافقت این باشگاه او در نیم‌فصل لژیونر می‌شود.

در صورت موافقت باشگاه صبا؛/ حامد لک لژیونر لیگ سوئد می‌شود

یک تیم لیگ آلسونسکان سوئد خواستار جذب دروازه‌بان صبای قم شده و در صورت موافقت این باشگاه او در نیم‌فصل لژیونر می‌شود.
در صورت موافقت باشگاه صبا؛/ حامد لک لژیونر لیگ سوئد می‌شود

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author