در صورت حضور مقابل اسپانیول/ راموس یک قدم تا رکورد بوتراگنیو

در صورت حضور مقابل اسپانیول/ راموس یک قدم تا رکورد بوتراگنیو
بازی امشب برابر اسپانیول برای سرخیو راموس یک بازی ویژه است و او می تواند به رکورد 341 بازی در لالیگا برای رئال برسد.

در صورت حضور مقابل اسپانیول/ راموس یک قدم تا رکورد بوتراگنیو

بازی امشب برابر اسپانیول برای سرخیو راموس یک بازی ویژه است و او می تواند به رکورد 341 بازی در لالیگا برای رئال برسد.
در صورت حضور مقابل اسپانیول/ راموس یک قدم تا رکورد بوتراگنیو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author