در حرکتی قابل تقدیر؛/ قائمشهری‌ها سلفی نمی‌گیرند (عکس)

در حرکتی قابل تقدیر؛/ قائمشهری‌ها سلفی نمی‌گیرند (عکس)
هرج و مرج در مراسم گذشته برای هادی نوروزی و همایون بهزادی باعث شده تا قائمشهری ها کمپین جالبی را شکل دهند.

در حرکتی قابل تقدیر؛/ قائمشهری‌ها سلفی نمی‌گیرند (عکس)

هرج و مرج در مراسم گذشته برای هادی نوروزی و همایون بهزادی باعث شده تا قائمشهری ها کمپین جالبی را شکل دهند.
در حرکتی قابل تقدیر؛/ قائمشهری‌ها سلفی نمی‌گیرند (عکس)

خرید بک لینک

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author