در جام حذفی روسیه / عزت‌اللهی در رده چهارم برترین‌های روستوف

در جام حذفی روسیه / عزت‌اللهی در رده چهارم برترین‌های روستوف
نظرسنجی برترین بازیکنان تیم روستوف در تک بازی جام حذفی روسیه توسط سایت رسمی این باشگاه با قرار گرفتن سعید عزت‌اللهی در رده چهارمی خاتمه یافت.

در جام حذفی روسیه / عزت‌اللهی در رده چهارم برترین‌های روستوف

نظرسنجی برترین بازیکنان تیم روستوف در تک بازی جام حذفی روسیه توسط سایت رسمی این باشگاه با قرار گرفتن سعید عزت‌اللهی در رده چهارمی خاتمه یافت.
در جام حذفی روسیه / عزت‌اللهی در رده چهارم برترین‌های روستوف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author