درگیری ها در قدس؛ هشدار به صهیونیست ها

درگیری ها در قدس؛ هشدار به صهیونیست ها
جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره پیامدهای تجاوزات مکرر صهیونیست ها به مسجد الاقصی، نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در این مسجد هشدار داد.
۰۷:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


درگیری ها در قدس؛ هشدار به صهیونیست ها

جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره پیامدهای تجاوزات مکرر صهیونیست ها به مسجد الاقصی، نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در این مسجد هشدار داد.
۰۷:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


درگیری ها در قدس؛ هشدار به صهیونیست ها

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author