درگیری‌رئالی‌هاباپلیس‌پس‌ازشکست‌دربی(عکس)

دسته ای از هواداران عصبانی رئال مادرید پس از شکست از اتلتیکو در دربی بیرون ورزشگاه با پلیس درگیر شدند. این هواداران از عملکرد بازیکنان رئال بسیار عصبانی بودند و فریادهای “پرز استعفا” هم سر می دادند.

آلرژی و تغذیه

تکست آهنگ

label

About the author