درگذشت محیط بان شیرازی +عکس

درگذشت محیط بان شیرازی +عکس
محبط بان شیرازی که با گلوله شکارچیان زخمی شده بود، دعوت حق را لبیک گفت.
۱۱:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


درگذشت محیط بان شیرازی +عکس

محبط بان شیرازی که با گلوله شکارچیان زخمی شده بود، دعوت حق را لبیک گفت.
۱۱:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


درگذشت محیط بان شیرازی +عکس

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author