درمان و بازی را با هم پیش می برم / سیدجلال: کاری می‌کنیم که برای همه بد شود!

درمان و بازی را با هم پیش می برم / سیدجلال: کاری می‌کنیم که برای همه بد شود!
مدافع مستحکم پرسپولیس شرایط مناسب دفاعی این تیم را به دلیل استراتژی مناسب دفاع تیمی سرخپوشان می داند.

درمان و بازی را با هم پیش می برم / سیدجلال: کاری می‌کنیم که برای همه بد شود!

مدافع مستحکم پرسپولیس شرایط مناسب دفاعی این تیم را به دلیل استراتژی مناسب دفاع تیمی سرخپوشان می داند.
درمان و بازی را با هم پیش می برم / سیدجلال: کاری می‌کنیم که برای همه بد شود!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author