درخواست کی‌روش و فردوسی‌پور از هواداران/ با لباس سفید به ورزشگاه بیایید

درخواست کی‌روش و فردوسی‌پور از هواداران/ با لباس سفید به ورزشگاه بیایید
عادل فردوسی‌پور در برنامه 90 از هواداران تیم ملی خواست تا با پیراهن سفید به ورزشگاه بروند.

درخواست کی‌روش و فردوسی‌پور از هواداران/ با لباس سفید به ورزشگاه بیایید

عادل فردوسی‌پور در برنامه 90 از هواداران تیم ملی خواست تا با پیراهن سفید به ورزشگاه بروند.
درخواست کی‌روش و فردوسی‌پور از هواداران/ با لباس سفید به ورزشگاه بیایید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author