درخواست عجیب پرتابگر دیسک ایران که از باشگاه نفت طلبکار است/ به جای پول بشکه نفت بدهید!

درخواست عجیب پرتابگر دیسک ایران که از باشگاه نفت طلبکار است/ به جای پول بشکه نفت بدهید!
روزنامه خبرورزشی نوشت: هنوز خبری از طلب دوومیدانی‌کاران نفت نیست و قول‌ها در حد قول ماند…

درخواست عجیب پرتابگر دیسک ایران که از باشگاه نفت طلبکار است/ به جای پول بشکه نفت بدهید!

روزنامه خبرورزشی نوشت: هنوز خبری از طلب دوومیدانی‌کاران نفت نیست و قول‌ها در حد قول ماند…
درخواست عجیب پرتابگر دیسک ایران که از باشگاه نفت طلبکار است/ به جای پول بشکه نفت بدهید!

label, , , , , , , , , , ,

About the author