دربی هفتاد و هشت هزار و صد و شانزده نفری/ لحظه به لحظه با پرسپولیس – استقلال

دربی هفتاد و هشت هزار و صد و شانزده نفری/ لحظه به لحظه با پرسپولیس – استقلال
تا ساعتی دیگر دربی حساس هشتاد و سوم دو تیم استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد.

دربی هفتاد و هشت هزار و صد و شانزده نفری/ لحظه به لحظه با پرسپولیس – استقلال

تا ساعتی دیگر دربی حساس هشتاد و سوم دو تیم استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد.
دربی هفتاد و هشت هزار و صد و شانزده نفری/ لحظه به لحظه با پرسپولیس – استقلال

label, , , , , , , , , , ,

About the author