دربی الکاکوها به وقت اضافه رفت

دربی الکاکوها به وقت اضافه رفت
دیدار دو تیم برق نوین شیراز و فجرسپاسی با تساوی بدون گل در 90 دقیقه پایان یافت تا بازی به وقت اضافه برود.

دربی الکاکوها به وقت اضافه رفت

دیدار دو تیم برق نوین شیراز و فجرسپاسی با تساوی بدون گل در 90 دقیقه پایان یافت تا بازی به وقت اضافه برود.
دربی الکاکوها به وقت اضافه رفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author