دراکسلر: باشگاه به من اجازه جدایی نداد

دراکسلر: باشگاه به من اجازه جدایی نداد
یان دراکسلر، هافبک آینده دار و آلمانی باشگاه ولفسبورگ اعتراف کرد که تیمش در تابستان امسال اجازه جدایی از این تیم را به او نداده است.

دراکسلر: باشگاه به من اجازه جدایی نداد

یان دراکسلر، هافبک آینده دار و آلمانی باشگاه ولفسبورگ اعتراف کرد که تیمش در تابستان امسال اجازه جدایی از این تیم را به او نداده است.
دراکسلر: باشگاه به من اجازه جدایی نداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author