دایی نظاره گر بازی پارس جنوبی – نفت و گاز

دایی نظاره گر بازی پارس جنوبی – نفت و گاز
علی دایی از نزدیک نظاره گر بازی پارس چنوبی جم و نفت و گچساران است. بازی ای که هم اکنون در بوشهر در جریان است.

دایی نظاره گر بازی پارس جنوبی – نفت و گاز

علی دایی از نزدیک نظاره گر بازی پارس چنوبی جم و نفت و گچساران است. بازی ای که هم اکنون در بوشهر در جریان است.
دایی نظاره گر بازی پارس جنوبی – نفت و گاز

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author