دایی: حریف ما چیزی برای از دست دادن ندارد/ آن‌ها را دست کم نمی‌گیریم

دایی: حریف ما چیزی برای از دست دادن ندارد/ آن‌ها را دست کم نمی‌گیریم
سرمربی نفت تهران گفت: حریف گمنام خود در جام حذف را دست کم نمی‌گیریم.

دایی: حریف ما چیزی برای از دست دادن ندارد/ آن‌ها را دست کم نمی‌گیریم

سرمربی نفت تهران گفت: حریف گمنام خود در جام حذف را دست کم نمی‌گیریم.
دایی: حریف ما چیزی برای از دست دادن ندارد/ آن‌ها را دست کم نمی‌گیریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author