دایی با خریدار ناموفق پرسپولیس در لیگ برتر

دایی با خریدار ناموفق پرسپولیس در لیگ برتر
بهنام پیشرو که سابقه اسپانسری پرسپولیس را در کارنامه داشت امتیاز باشگاه نفت تهران را خریداری کرد.

دایی با خریدار ناموفق پرسپولیس در لیگ برتر

بهنام پیشرو که سابقه اسپانسری پرسپولیس را در کارنامه داشت امتیاز باشگاه نفت تهران را خریداری کرد.
دایی با خریدار ناموفق پرسپولیس در لیگ برتر

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author