داورزنی: ایران، لهستان و فرانسه سه مدعی اصلی سهمیه المپیک هستند

داورزنی: ایران، لهستان و فرانسه سه مدعی اصلی سهمیه المپیک هستند
سایت فدراسیون والیبال نوشت: رئیس فدراسیون والیبال گفت: لهستان و فرانسه در کنار ایران سه مدعی اصلی کسب سهمیه المپیک هستند.

داورزنی: ایران، لهستان و فرانسه سه مدعی اصلی سهمیه المپیک هستند

سایت فدراسیون والیبال نوشت: رئیس فدراسیون والیبال گفت: لهستان و فرانسه در کنار ایران سه مدعی اصلی کسب سهمیه المپیک هستند.
داورزنی: ایران، لهستان و فرانسه سه مدعی اصلی سهمیه المپیک هستند

مد روز

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author