دانشجویان میهمان سفره افطار رهبر انقلاب می شوند

دانشجویان میهمان سفره افطار رهبر انقلاب می شوند
روز شنبه ۱۲ تیرماه جمعی از دانشجویان ازجمله نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور میهمان سفره افطاری رهبرانقلاب خواهند بود.
۱۵:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


دانشجویان میهمان سفره افطار رهبر انقلاب می شوند

روز شنبه ۱۲ تیرماه جمعی از دانشجویان ازجمله نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور میهمان سفره افطاری رهبرانقلاب خواهند بود.
۱۵:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


دانشجویان میهمان سفره افطار رهبر انقلاب می شوند

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author