داعش مسئولیت حمله به عدن یمن را بر عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله به عدن یمن را بر عهده گرفت
گروه تکفیری صهیونیستی داعش شامگاه جمعه، در بیانیه ای مسئولیت سه حمله انتحاری دیروز در مراکز ایست بازرسی عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت.
۱۱:۱۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


داعش مسئولیت حمله به عدن یمن را بر عهده گرفت

گروه تکفیری صهیونیستی داعش شامگاه جمعه، در بیانیه ای مسئولیت سه حمله انتحاری دیروز در مراکز ایست بازرسی عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت.
۱۱:۱۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


داعش مسئولیت حمله به عدن یمن را بر عهده گرفت

اندروید

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author