داستان های عجیب سه دوره حضور کفاشیان در انتخابات فیفا و رای های دردسرساز

اولین بار که کفاشیان به انتخابات فیفا رفت، از بن همامی حمایت کرد که دستگیر شد.

اخبار

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , ,

About the author