داروی افزایش طول عمر کشف شد

دانشمندان دارویی کشف کرده اند که ضمن تازه کردن اعضای بدن، فرایند پیرشدن را نیز کاهش دهد.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


خرم خبر

دانلود موزیک

label, , , , , , , , ,

About the author