خیز اسطوره برای شکستن همه رکوردها

خیز اسطوره برای شکستن همه رکوردها
روزنامه خبرورزشی نوشت: دوشنبه هفتم نوامبر ۲۰۱۶ (۱۷ آبان ۱۳۹۵) برای هواداران رئال‌مادرید و کریستیانو رونالدو روز بسیار خاصی بود.

خیز اسطوره برای شکستن همه رکوردها

روزنامه خبرورزشی نوشت: دوشنبه هفتم نوامبر ۲۰۱۶ (۱۷ آبان ۱۳۹۵) برای هواداران رئال‌مادرید و کریستیانو رونالدو روز بسیار خاصی بود.
خیز اسطوره برای شکستن همه رکوردها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author