خوشحالی ستاره کره ای از ماندن در تاتنهام

خوشحالی ستاره کره ای از ماندن در تاتنهام
سون هیونگ مین، مهاجم کره ای تاتنهام، از اینکه در تصمیمش برای جدایی از این باشگاه تجدید نظر کرد و در وایت هارت لین ماند، خوشحال است.

خوشحالی ستاره کره ای از ماندن در تاتنهام

سون هیونگ مین، مهاجم کره ای تاتنهام، از اینکه در تصمیمش برای جدایی از این باشگاه تجدید نظر کرد و در وایت هارت لین ماند، خوشحال است.
خوشحالی ستاره کره ای از ماندن در تاتنهام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author