خوشحالی‌مسی‌ازرسیدن‌هدایایش‌به‌کودک افغان

سایت گل ادعا کرد لیونل مسی، ستاره بارسا، از اینکه پیراهن هایی که برای مرتضی احمدی، کودک ‏افغان، فرستاده بود، به دست او رسیده، بسیار خوشحال شده است.‏

آهنگ جدید

دانلود آهنگ آذری

label, , ,

About the author