خوردبین: بازیکن تعصب داشته باشد می‌ماند

خوردبین: بازیکن تعصب داشته باشد می‌ماند
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید هواداران نگران جای خالی رضاییان نباشند چون برانکو برای او جایگزین دارد.

خوردبین: بازیکن تعصب داشته باشد می‌ماند

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید هواداران نگران جای خالی رضاییان نباشند چون برانکو برای او جایگزین دارد.
خوردبین: بازیکن تعصب داشته باشد می‌ماند

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author