خودروهای ناقص تویوتا

خودروهای ناقص تویوتا
شرکت تویوتای ژاپن سه میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودرو را به دلیل نقص فنی احتمالی در کیسه های هوا و همچنین سیستم انتشار گازهای آلاینده از سراسر جهان فراخوانده است.
۱۳:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


خودروهای ناقص تویوتا

شرکت تویوتای ژاپن سه میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودرو را به دلیل نقص فنی احتمالی در کیسه های هوا و همچنین سیستم انتشار گازهای آلاینده از سراسر جهان فراخوانده است.
۱۳:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


خودروهای ناقص تویوتا

خرید vpn برای بلک بری

موسیقی

label, , , , , , , , , ,

About the author