خوان ماتا:/ این بهترین نمایش سالهای اخیر منچستریونایتد بود

خوان ماتا:/ این بهترین نمایش سالهای اخیر منچستریونایتد بود
خوان ماتا، ستاره اسپانیایی منچستر اذعان داشت که دیدار دیروز تیمش برابر لسترسیتی، بهترین نمایش یونایتدها طی دو سال حضور او در این باشگاه بوده است.

خوان ماتا:/ این بهترین نمایش سالهای اخیر منچستریونایتد بود

خوان ماتا، ستاره اسپانیایی منچستر اذعان داشت که دیدار دیروز تیمش برابر لسترسیتی، بهترین نمایش یونایتدها طی دو سال حضور او در این باشگاه بوده است.
خوان ماتا:/ این بهترین نمایش سالهای اخیر منچستریونایتد بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author