خوان فران:/ توپ طلا باید به گریزمان برسد

خوان فران:/ توپ طلا باید به گریزمان برسد
خوان فران، مدافع باتجربه اتلتیکو مادرید معتقد است که توپ طلای باید نصیب گریزمان شده و او به سلطه رونالدو و مسی به جوایز پایان دهد.

خوان فران:/ توپ طلا باید به گریزمان برسد

خوان فران، مدافع باتجربه اتلتیکو مادرید معتقد است که توپ طلای باید نصیب گریزمان شده و او به سلطه رونالدو و مسی به جوایز پایان دهد.
خوان فران:/ توپ طلا باید به گریزمان برسد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author