خسروی استقلالی‌ها همچنان در حسرت تیم‌ملی

خسروی استقلالی‌ها همچنان در حسرت تیم‌ملی
خسرو حیدری که یکی از بازیکنان خوب این روزهای استقلال است به تیم ملی دعوت نشد.

خسروی استقلالی‌ها همچنان در حسرت تیم‌ملی

خسرو حیدری که یکی از بازیکنان خوب این روزهای استقلال است به تیم ملی دعوت نشد.
خسروی استقلالی‌ها همچنان در حسرت تیم‌ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author