خرید جدید استقلال به هواداران قوت قلب می‌دهد/ خیال تان راحت، با پرسپولیس قرارداد ندارم

خرید جدید استقلال به هواداران قوت قلب می‌دهد/ خیال تان راحت، با پرسپولیس قرارداد ندارم
محمد حسین کنعانی زادگان با اطمینان می‌گوید که با پرسپولیسی‌ها قرارداد ندارد.

خرید جدید استقلال به هواداران قوت قلب می‌دهد/ خیال تان راحت، با پرسپولیس قرارداد ندارم

محمد حسین کنعانی زادگان با اطمینان می‌گوید که با پرسپولیسی‌ها قرارداد ندارد.
خرید جدید استقلال به هواداران قوت قلب می‌دهد/ خیال تان راحت، با پرسپولیس قرارداد ندارم

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author