خبر مهم آجیلی برای خریداران

رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل : هیچ آجیل فروشی در طرح فروش فوق العاده شرکت نمی کند.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند


شهر خبر

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author