خبر خوش برای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/قرارداد دو ساله سوشا مکانی با تیم نروزی!

خبر خوش برای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/قرارداد دو ساله سوشا مکانی با تیم نروزی!
سوشا مکانی با انتشار عکسی از پیراهن تیم جدیدش اعلام کرد که تا دوسال در تیم دسته دومی نوروژی بازی می کند.

خبر خوش برای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/قرارداد دو ساله سوشا مکانی با تیم نروزی!

سوشا مکانی با انتشار عکسی از پیراهن تیم جدیدش اعلام کرد که تا دوسال در تیم دسته دومی نوروژی بازی می کند.
خبر خوش برای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/قرارداد دو ساله سوشا مکانی با تیم نروزی!

خرید vpn و کریو

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author