خبر خوش برای تیم ملی و کی‌روش/ بازگشت جهانبخش به تمرینات آلکمار(عکس)

خبر خوش برای تیم ملی و کی‌روش/ بازگشت جهانبخش به تمرینات آلکمار(عکس)
ملی پوش ایرانی بعد از مصدومیتی که گریبانگیرش شد زودتر از حد تصور به تمرینات بازگشت تا خبر خوشی به کادر فنی تیم ملی ایران و باشگاه آلکمار برسد.

خبر خوش برای تیم ملی و کی‌روش/ بازگشت جهانبخش به تمرینات آلکمار(عکس)

ملی پوش ایرانی بعد از مصدومیتی که گریبانگیرش شد زودتر از حد تصور به تمرینات بازگشت تا خبر خوشی به کادر فنی تیم ملی ایران و باشگاه آلکمار برسد.
خبر خوش برای تیم ملی و کی‌روش/ بازگشت جهانبخش به تمرینات آلکمار(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author