خبر بد دیگری برای کی‌روش، تیم‌ملی و پرسپولیس/ سید‌جلال هم مصدوم شد

خبر بد دیگری برای کی‌روش، تیم‌ملی و پرسپولیس/ سید‌جلال هم مصدوم شد
بعد از بیرانوند و امیری،حسینی سومین پرسپولیسی‌ای است که با مصدومیت روبرو شد.

خبر بد دیگری برای کی‌روش، تیم‌ملی و پرسپولیس/ سید‌جلال هم مصدوم شد

بعد از بیرانوند و امیری،حسینی سومین پرسپولیسی‌ای است که با مصدومیت روبرو شد.
خبر بد دیگری برای کی‌روش، تیم‌ملی و پرسپولیس/ سید‌جلال هم مصدوم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author