خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ ستاره تیم مصدوم شد

خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ ستاره تیم مصدوم شد
یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس در تمرین امروز این تیم مصدوم شد.

خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ ستاره تیم مصدوم شد

یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس در تمرین امروز این تیم مصدوم شد.
خبر بد برای پرسپولیسی‌ها/ ستاره تیم مصدوم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author