خبر بد برای فوتسالیست‌ها/ کاپیتان کشاورز رده‌بندی را از دست داد

خبر بد برای فوتسالیست‌ها/ کاپیتان کشاورز رده‌بندی را از دست داد
محمد کشاورز به خاطر مصدومیت بازی رده‌بندی را از دست داد.

خبر بد برای فوتسالیست‌ها/ کاپیتان کشاورز رده‌بندی را از دست داد

محمد کشاورز به خاطر مصدومیت بازی رده‌بندی را از دست داد.
خبر بد برای فوتسالیست‌ها/ کاپیتان کشاورز رده‌بندی را از دست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author