خبری درباره یک پرسپولیسی که علی ضیا آن را از اینستاگرامش حذف کرد

مجری برنامه تلویزیونی پست یک بازیکن پرسپولیس را از اینستاگرامش حذف کرد.

اخبار دنیای تکنولوژی

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author