خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان است

خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان است
سرپرست تیم ماشین سازی تبریز شایعه برکناری رسول خطیبی را قویا تکذیب کرد.

خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان است

سرپرست تیم ماشین سازی تبریز شایعه برکناری رسول خطیبی را قویا تکذیب کرد.
خاکزاد: رسول مقابل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند/ شایعه برکناری خطیبی، کار مخالفان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author