خامس: رابطه من و زیدان محترمانه است

خامس: رابطه من و زیدان محترمانه است
خامس رودریگس، ستاره کلمبیایی رئال مادرید، تایید کرد که می خواهد فرصت بازی بیشتری داشته باشد و تاکید کرد که رابطه اش با زین الدین زیدان احترام آمیز است.

خامس: رابطه من و زیدان محترمانه است

خامس رودریگس، ستاره کلمبیایی رئال مادرید، تایید کرد که می خواهد فرصت بازی بیشتری داشته باشد و تاکید کرد که رابطه اش با زین الدین زیدان احترام آمیز است.
خامس: رابطه من و زیدان محترمانه است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author