خالکوبی نقشه ایران روی دست سرمربی بوندسلیگایی

خالکوبی نقشه ایران روی دست سرمربی بوندسلیگایی
تازه ترین عکس از سرمربی ورودبرمن نشان می دهد او تصویر ایران را روی دست خود خالکوبی کرده است.

خالکوبی نقشه ایران روی دست سرمربی بوندسلیگایی

تازه ترین عکس از سرمربی ورودبرمن نشان می دهد او تصویر ایران را روی دست خود خالکوبی کرده است.
خالکوبی نقشه ایران روی دست سرمربی بوندسلیگایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author