خاطره‌ای جالب از روزهای اول رونالدو دراسپورتینگ

خاطره‌ای جالب از روزهای اول رونالدو دراسپورتینگ
فیل باب، هم تیمی قدیمی رونالدو در اسپورتینگ لیسبون، در مصاحبه با اسکای اسپورت به ذکر خاطره ای جالب از او پرداخت.

خاطره‌ای جالب از روزهای اول رونالدو دراسپورتینگ

فیل باب، هم تیمی قدیمی رونالدو در اسپورتینگ لیسبون، در مصاحبه با اسکای اسپورت به ذکر خاطره ای جالب از او پرداخت.
خاطره‌ای جالب از روزهای اول رونالدو دراسپورتینگ

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author